NORD FOR STATIONSVEJ

Jeg sad en dag og kiggede på det gamle luftfotografi, som er vores ”coverbillede” på facebook , det billedlige grundlag for vores opfattelse af ”Det gamle Vedbæk” og dermed for de fleste historier, der har fundet vej til hjemmesiden.

Billedet afgrænses mod nord af Stationsvej. Der er stort set intet med fra Olgasvej og tilstødende veje som Margrethevej, Vinkelvej og Fredensvej.

Savnet af disse veje og dermed af historier og billeder derfra fik mig til at efterlyse materiale, da jeg i marts 2017 ved et møde i Vedbæk Grundejerforening fik lejlighed dertil

Den eneste direkte reaktion på min efterlysning kom fra Charlotte Fledelius, Fredensvej 3, der mente, at netop denne ejendom havde en historie der var værd at fortælle.

Jeg kiggede lidt nærmere på det og må give Charlotte ret, således som fortællingen nedenfor  vil vise.

Men jeg fandt også, at nr 3 ikke var alene herom. Min personlige erindring  fra 1950’erne om Olgasvej og især Fredensvej og beboerne her har derfor fået mig til at ”researche” lidt også for nogle tilstødende ejendomme, som jeg senere vil tage med i fortællingen.

Jeg er sikker på, at der er andre-muligvis langt mere spændende- historier at fortælle om ejendomme i denne del af det gamle Vedbæk  

Jeg håber derfor, at denne begyndelse om Fredensvej kan sætte liv i fortællelysten hos andre i området.

Lad os starte med to billeder, af Fredensvej, som jeg har fundet i Historisk Arkiv i Nærum. Det ene genfinder jeg i bogen ”Vejnavne i Rudersdal” , hvor det samtidig kort fortælles, at Fredensvejs historie starter omkring 1910.  Billerne itil højre.

Det stemmer også med oplysninger jeg har indhentet fra Rudersdal Kommunes nu digitaliserede bygningsarkiv, der viser at ejendommene Fredensvej  5-15 og 8-14 er opført i 10-året 1910-20 (alle formentlig som sommerboliger), medens husene Fredensvej 2-6 stammer fra trediverne og fyrrerne. Vejens nyeste hus fra firserne ligger på nr. 17.

Men vejens ældste hus er slet ikke med på billederne. Det er nr. 3, en ejendom, der kræver en særlig omtale.

Klik på download fil oven for og læs om

Villa "Højbo"  Fredensvej 3

Fredensvej 5

Historien om Kirsten

Villa "Højbo" Fredensvej 3