Om Vedbæk skole 1937 til 1942

Af Bente Lichtenberg, f. Glahn

Hvordan husker man tilbage på sin første skole fra 1. til 5. klasse? Jeg gik i skolen fra 1937 til 1942. Skolebilledet fra 1938 viser alvorlige børneansigter. De fleste i 8 - 9 års alderen. Et udpluk af børnene i Vedbæk på den tid (se billedet på næste side).

Skolebygningen med den imponerende adgangstrappe er fra 1915. Overlærerens kontor lige til venstre med spanskrøret i hjørnet. Inden hver time stillede vi op to og to i gården og gik helt stille forbi ”Overlærerdøren”. På vej til gymnastiksalen fornemmede jeg svaberlugten. Vi havde fælles morgensang og praktiske meddelelser. Den 9. april 1940 husker jeg tydeligt, at overlærer Søsted kom til at græde inden vi blev sendt hjem igen.

Skolestarten blev lidt svær for mig, for jeg startede tre måneder senere end de andre. Og så var jeg keithåndet, som det hed dengang. Det var ikke nemt at skrive med højre hånd. ”Kragetær”, som læreren mobbede mig med i hele klassens påhør. Jeg fik det dog lært!

Det var gode og engagerede lærere vi havde. Frk. Jacobsen var min klasselærer. Med hende havde vi en sang eller salme hver dag. Dem kan jeg stadigvæk udenad. Frk. Biilgaard havde vi håndgerning med. Svend Lunghøj ? var tegnelærer. Og sådan kommer minderne frem, når poesibogen åbnes og alle lærerne har gjort sig umage for at skrive og tegne fint til mig.

Skolevejen var stien langs jernbanen og op gennem den lille skov til Trørødvej. Vi var altid flere som fulgtes ad. En lille bæk langs stien var engang på hjemvejen for fristende for mig med is. Men ak, den kunne ikke bære, så jeg faldt igennem og blev temmelig våd på den nye vinterfrakke, som jeg havde ønsket mig så meget. Jeg blev fulgt hjem af alle de andre, som skulle se om jeg fik tæv! Det fik jeg ikke.

Krigen mærkede vi børn ikke meget til i skolen. Der var selvfølgelig sirener kl. 12. og sandsække for kælderen, for den var beskyttelsesrum, men jeg kan ikke huske luftalarmer i skoletiden. Vi børn blev godt beskyttet.

Hele starten på 1942 blev vi forberedt til ”Mellemskoleprøven”. Der var mange ”generalprøver”, så selve prøven var ikke svær, da den endelig løb af stablen.

Fordi skoleåret sluttede i marts, gik jeg tre måneder i 6. klasse, hvor vi havde skolekøkken og andre spændende fag, og i øvrigt følte sig meget stor.