Rosenhuset som 1920erne indeholdt en købmandsforretning og en grønthandel.
Det var grønthandelen som havde navnet Rosenhuset